Tanıtma Fonuna Yapılacak Başvurular
 
Projelerine destek sağlanması talebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, konfederasyonlar, birlikler, şirketler, gerçek kişiler vb. Tanıtma Fonu Kuruluna sunulmak üzere  T.C. Kültür ve Turizm BakanlığıTanıtma Fonu Temsilciliğine başvuruda bulunmaktadır.
 
Tanıtma Fonu Temsilciliği tarafından Proje Başvuruları: Hızlı ve etkin bir şekilde incelenmesi, geri dönüşlerin daha kolay ve süratli olması, projelerde yer alabilecek hataların asgari düzeye indirilmesi açılarından 01/08/2017 tarihinden itibaren http://tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr/ adlı web sitesinden alınmaya başlanacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ
 
SENDİKALAR BİLGİ SİSTEMİ
 
SİYASİ PARTİLER BİLGİ SİSTEMİ
 
PROJE DESTEK SİSTEMİ
 
ELEKTRONİK ARŞİV