KONFEDERASYON:
Konfederasyon, kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile oluşturulan üst kuruluşlardır.
 
KONFEDERASYON KURULUŞU:
Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. Konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış Dernek Kuruluş Bildirimi (EK-2) ve aşağıda belirtilen ekler, konfederasyonun kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.
  1. Kurucu federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet konfederasyon tüzüğü, Örnek Tüzük
  2. Konfederasyon kurulması yönünde federasyonlarca alınmış genel kurul karar örneği,
  3. Kurucuların federasyonu temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yönetim kurullarının karar örneği,
  4. Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten konfederasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,
  5. Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste. Örnek
  • Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki konfederasyon işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.
  • Tüzüğü incelemeden geçmemiş veya inceleme sırasında belirlenen aykırılıkları veya noksanlıklarını tebligata rağmen gidermemiş federasyonlar, üst kuruluş kurucusu olamazlar.
  • Konfederasyonlar hakkında bu Yönetmeliğin derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.
KONFEDERASYON KURULUŞUNDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER:
 
 
DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ
 
SENDİKALAR BİLGİ SİSTEMİ
 
SİYASİ PARTİLER BİLGİ SİSTEMİ
 
PROJE DESTEK SİSTEMİ
 
ELEKTRONİK ARŞİV