FEDERASYON:
Kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile oluşan, tüzel kişiliği ve organları bulunan üst kuruluştur.
 
FEDERASYON KURULUŞU:
 
Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile kurulurlar. Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından imzalanmış Dernek Kuruluş Bildirimi (EK- 2) ve aşağıda belirtilen ekler, federasyonun kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.
  1. Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğü, Örnek Tüzük
  2. Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneği,
  3. Kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneği,
  4. Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin federasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten federasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,
  5. Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı. Örnek
  • Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki federasyon kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.
  • Tüzüğü incelemeden geçmemiş veya inceleme sırasında belirlenen aykırılıkları veya noksanlıklarını tebligata rağmen gidermemiş dernekler üst kuruluş kurucusu olamazlar.
  • Federasyonlar hakkında bu Yönetmeliğin derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.
FEDERASYON KURULUŞUNDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER:
 
 
DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ
 
SENDİKALAR BİLGİ SİSTEMİ
 
SİYASİ PARTİLER BİLGİ SİSTEMİ
 
PROJE DESTEK SİSTEMİ
 
ELEKTRONİK ARŞİV