YURTDIŞINA TÜRK PARASI VE DÖVİZ ÇIKIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
 

10.000 Euro ve eşitini aşan döviz (efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev'i hesap, belge ve vasıtalar) ve 25.000 TL' yi aşan Türk parası ve Türk  parası ile ödemeyi sağlayan belgeler yurtdışına çıkarılırken gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ilebeyanda bulunulması esası getirilerek, söz konusu hükümler AB mevzuatı ve uluslararası normlar ile uyumlu hale getirilmiştir.
 
Bu çerçevede, yolcu beraberi yapılan 10.000 Euro ve eşitini aşan döviz ile 25.000 TL' yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerlerin muhafaza altına alınacağı ve durumun şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı' na bildirileceği, ayrıca gümrük idarelerince 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun' un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulacağı hükme bağlanmıştır.
 
Bu itibarla sivil toplum kuruluşlarımız ve yetkililerinin mağduriyet yaşamaması için yurtdışına çıkışlarında yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmekte olup; gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.
 
Nakit Beyan Formu
 
 
 
 
DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ
 
SENDİKALAR BİLGİ SİSTEMİ
 
SİYASİ PARTİLER BİLGİ SİSTEMİ
 
PROJE DESTEK SİSTEMİ
 
ELEKTRONİK ARŞİV