BEYANNAME
 
Beyanname Verme Yükümlülüğü: Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (EK- 21) mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.
 
Beyannamenizi kağıt ortamında evrak teslim etmeye gerek kalmadan, mesai saatlerine bağlı olmaksızın her zaman her yerden erişebileceğiniz hızlı, kolay, güvenilir ve kullanışlı olarak şifre ve parola temin edinerek DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ (DERBİS) üzerinden online olarak da verebilirsiniz. DERBİS Kullanıcısı Olmak İçin 
  1. Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler.
  2. Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler dernek beyannamesinde gösterilir.
  3. Birlikler de beyannamelerini bu maddede belirtilen esas ve usullere göre vermekle yükümlüdürler.
  4. Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Daire Başkanlığı'nın ve derneğin internet sayfasında yayımlanır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ
 
SENDİKALAR BİLGİ SİSTEMİ
 
SİYASİ PARTİLER BİLGİ SİSTEMİ
 
PROJE DESTEK SİSTEMİ
 
ELEKTRONİK ARŞİV